Sản Phẩm Thương Mại

Các dòng sản phẩm như bình ngâm rượu, keo, sâm, hũ thuỷ tinh,...được nhập khẩu và phân phối

Bình Trụ Ngâm Rượu 1001 - 6L, 8L, 10L,..

0

Bình Trụ Ngâm Rượu 1001 - 6L, 8L, 10L,..

Bình Ngâm Rượu Lạc Đà Eo 5L, 8L, 10L

0

Bình Ngâm Rượu Lạc Đà Eo 5L, 8L, 10L

Bình Ngâm Rượu 217-1,2,3...

0

Bình Ngâm Rượu 217-1,2,3...

Bình Ngâm Rượu 8833-6L, 8L, 10L,...

0

Bình Ngâm Rượu 8833-6L, 8L, 10L,...

Bình Sâm Ngâm Rượu 2L, 3L, 4L,...

0

Bình Sâm Ngâm Rượu 2L, 3L, 4L,...

Đăng ký hợp tác

Để tiện cho bộ phận CSKH liên hệ về hợp tác sản xuất, quý khách hàng/ đối tác vui lòng để lại thông tin liên hệ theo form đăng ký sau